Activiteitenmiddagen

Activiteitenmiddagen

Er worden weer activiteitenmiddagen georganiseerd.

Op 6 oktober voor groep 3 en 4, 13 oktober voor groep 7 en 8 en op 20 oktober voor groep 5 en 6.

U hebt al informatie gekregen via uw kind. Mogen we op uw hulp rekenen? 

Burgerschap

Burgerschapsmiddag groepen 7 en 8

Een belangrijke opdracht die we als school hebben is aandacht besteden aan het thema ‘Burgerschap’. Op vrijdag 7 oktober zal er in de groep 7 en 8 een interessant programma worden aangeboden voor alle leerlingen uit deze groepen. Deze dag zal er een evangelist uit Rusland in ons midden zijn om iets te vertellen over zijn werk in Rusland namens Friedensstimme; daarnaast is er een spreker van de Bond tegen het vloeken en tot slot zal er een presentatie zijn van Gevangenenzorg Nederland. 

Boekenmarkt tijdens de kinderboekenweek

Op dinsdagmiddag 18 oktober is er een kinderboekenmarkt voor de kinderen.

Voor de kinderboekenmarkt gelden de volgende afspraken:

¨ Het duurt van 13.45 u – 14.30 u en we houden de boekenmarkt per bouwgroep, in de gangen. Elke groep krijgt een plekje toegewezen.

¨ De kinderen kunnen dan zelf meegebrachte boeken verkopen in de gang. Ze mogen zelf een (klein) kleedje van thuis meenemen, om op te zitten en/of de boeken op te leggen.

¨ Alle boeken kosten 50 cent.

¨ De kinderen zitten twee aan twee, ze verkopen wel ieder hun eigen boeken. Het verkopen in tweetallen maakt het mogelijk om zelf ook even rond te kunnen lopen, terwijl de andere leerling de verkoop afhandelt.

¨ Elk kind mag wat geld meenemen, alleen in munten van 50 cent

¨ We verkopen geen stripboeken.

Het is de bedoeling dat de kinderen met het verdiende geld weer boeken van anderen kopen, zodat iedereen in ieder geval met nieuwe boeken thuiskomt en er nieuwe boeken zijn om te lezen. Ideaal voor in de herfstvakantie!

¨ Kijkt u als ouder mee of de boeken qua identiteit geschikt zijn voor de verkoop?

Typecursus  

Typecursus Type Ocean

De ouders van de leerlingen van groep 6,7 en 8 hebben informatie gekregen over de Typecursus bij Type Ocean. De flyer heeft u ook digitaal ontvangen als bijlage bij de nieuwsbrief.

U kunt uw kind nog aanmelden.  

ICT  

ICT

Software

De ouders van onze school kunnen met korting software bestellen. Het gaat om bijvoorbeeld Microsoft Office pakketten, besturingssystemen, virusscanners enz. meer informatie kunt u vinden op www.schoolspot.nl  

Ambrasoft

Op school oefent uw kind met rekenen en taal met de software van Ambrasoft. Ambrasoft en uw school hebben goed nieuws voor u. Uw kind kan gewoon thuis verder oefenen met de software van school, helemaal gratis! https:familiepakket.mijnklas.nl/Login. Van de meester of juf van uw kind heeft u een activeringscode gekregen.

Bent u deze kwijt, of wilt u een nieuwe activeringscode, dan kunt u bij de meester of juf een nieuwe code vragen. 

Website

Op onze website vindt u de laatste nieuwsberichten, de actuele agenda en diverse documenten en protocollen over hoe wij op school verschillende zaken geregeld hebben.  

Holmwoods

Op school oefent uw kind in groep 7 en 8 Engels o.a. met onlineprogramma Holmwoods. Dit programma helpt de lees en vaardigheden van de leerlingen te verbeteren. U kunt dit programma ook thuis gebruiken. https://learning.holmwoods.eu/