Schoolfotograaf 

We berichten u alvast dat de schoolfotograaf komt op 18 mei (Geerseweg) en op 20 mei (Duivenwal). 

Er worden geen gezinsfoto’s gemaakt dit schooljaar. Dus helaas ook geen schoolgaande broertjes en zusjes samen. 

Coronamaatregelen op onze school 

Inmiddels zijn we sinds de lockdown alweer een aantal weken op school aan het werk. Heel prettig om alle kinderen weer in de school te hebben! De keerzijde is wel dat we af en toe te maken hebben met een besmetting van een leerling of leerkracht.  

Als we een melding krijgen van een besmetting, volgen we altijd het protocol. Dit protocol zegt bijvoorbeeld dat de nauwe contacten (de klas dus) in quarantaine moet als de besmette leerling of leerkracht in de twee dagen voordat er klachten verschenen op school is geweest. Als dit het geval is, neemt een teamleider altijd contact op met de GGD. Deze geeft advies rondom de situatie en zorgt voor een referentienummer zodat gerelateerde besmettingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit is voor de GGD zelf zodat ze kunnen monitoren waar de besmettingen plaatsvinden e.d.

Als een groep in quarantaine moet, is dit voor 10 dagen. Bij klachten wordt dringend gevraagd om te laten testen. Als een kind of leerkracht dan op dag 5 nog geen klachten heeft, kan er preventief worden getest. Bij een negatieve test kan een leerling/leerkracht dan vanaf dag 6 weer op school komen. 

Als ouders ervoor kiezen om een kind niet te laten testen, geldt de periode van 10 dagen. Als het kind dan nog steeds klachtenvrij is, kan het weer op school komen. Tijdens de quarantaine wordt er onderwijs op afstand geregeld. 

Testen is vrijwillig en we hebben er begrip voor als u uw kind liever niet laat testen. Als school houden we ons echter wel aan de richtlijnen rondom het testen en de quarantaine. Hier wijken we niet vanaf. Natuurlijk begrijpen we dat dit voor u als ouders soms erg ingewikkeld is om de organisatie thuis rond te krijgen. Nogmaals, dit is de keerzijde van het openstellen van de scholen en ook noodzakelijk om de school open te houden. We rekenen op uw begrip! Natuurlijk kunt u altijd bellen met één van de teamleiders of de directeur als u vragen hebt rondom het beleid. 

Schrijven bij de kleuters 

In groep 1 schrijft de juf vaak de namen op de werkjes. We doen dit altijd in de zogenaamde kleine letters. 

In de loop van groep 2 verwachten we dat alle kinderen zelf hun naam kunnen schrijven. Als er in groep 2 een nieuwe letter wordt aangeleerd of een cijfer wordt aangeboden oefenen we eerst met behulp van het digibord de schrijfwijze van de letters en cijfers. 

Sommige kinderen hebben thuis hun naam al leren schrijven of hebben zich een eigen manier van schrijven aangeleerd. Op school lopen we tegen het probleem aan dat kinderen in groep 2, maar ook in de groepen 3 en 4 de letters en cijfers verkeerd schrijven. Vaak komen we tegen dat kinderen de letters blijven schrijven zoals zij ze zichzelf als kleuter hebben eigen gemaakt. Van onder naar boven, eerst een rondje van bijvoorbeeld de ‘p’ en dan van het papier los om vervolgens het stokje erbij te zetten. Eerst een grote cirkel, dan een kleine er bovenop en de ‘8’ is geschreven. Het is heel lastig om dit nog te corrigeren. 

Wij doen daarom een oproep aan u als ouders: Wilt u uw kind leren om zijn of haar naam te schrijven? Gebruik dan geen hoofdletters maar ‘kleine letters’! Kan uw zoon of dochter zijn/haar naam al schrijven? Kijk eens mee hoe zij het doen en help indien nodig om de letters en cijfers op de juiste manier te schrijven! 

Jong geleerd is oud gedaan….! 

Veiligheid rond de schoolgebouwen

Met de gemeente, politie en andere belanghebbenden zijn we aan het onderzoeken hoe we de veiligheid rond de schoolgebouwen kunnen waarborgen.

Al eerder heeft VVN een enquête uitgezet. U hebt de resultaten hiervan gezien. De oproep was om de auto te laten staan en vooral met de fiets of lopend naar school te komen.

We hebben gemerkt dat de ouders die met de auto komen nog steeds hun auto op plaatsen zetten, waar deze niet mogen staan. De auto’s mogen alleen nog in parkeervakken geparkeerd worden!

Vanaf deze week zal de politie gaan handhaven. Dat betekent dat er ook bekeuringen uitgeschreven worden. We willen u nogmaals oproepen om, als u met de auto komt, uw auto uitsluitend in een parkeervak te parkeren.

Verkeersexamen 

De kinderen van groep 7a zijn inmiddels alleemaal geslaagd voor het theorie-examen van verkeer. Dit vond plaats op 30 maart. Gefeliciteerd! Groep 7b moet het theoretisch examen nog maken i.v.m. quarantaine periode.

Het praktijkexamen zal plaatsvinden op  12 april. Doe je best! 

Calvijnschool bestaat 90 jaar!

Bezinning  

Onze school bestaat al negentig jaar! Een oude school waar elke dag jonge kinderen naar school mogen komen. Op 31 maart 1931 vindt ’s avonds de officiële opening plaats en op 1 april komen de leerlingen naar de ‘Kokse school’. Ds. Kok heeft hierin een grote rol gespeeld. De eerste school stond in de buurt van Scheepjeshof. Al vele jaren zitten we nu op de locaties Geerseweg en Duivenwal West.

Nog steeds mogen de kinderen op onze reformatorische Johannes Calvijnschool dagelijks horen uit de Bijbel, zingen en bidden met de leerkrachten. Een grote zegen! In Psalm 78 staat het heel mooi in vers 7 en 8: ‘Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden; en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen; En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.’ Wat een toekomst mogen we de kinderen voorhouden! Juist ook in deze dagen: ‘De Heere is waarlijk opgestaan.’  

Wilt u onze school niet vergeten in uw gebed?