Kerstvieringen

Groepen 1 en 2
Op dinsdagavond 17 december hebben de groepen 1 ‘s avonds kerstviering op school.
Om deze reden zijn de kinderen ‘s mid- dags vrij. De kleuters van groep 1 worden samen met hun ouder(s)/ verzorger(s) om 19.00 uur verwacht.
Op donderdagavond 19 december houden de groepen 2 hun kerstviering. De kleuters van groep 2 worden ‘s avonds om 19.00 uur met hun ouder(s)/verzorger(s) verwacht. De kinderen in groep 2 hebben deze middag vrij.

In verband met de ruimte kunnen er maximaal twee volwassenen per kind meekomen. Het is niet de bedoeling dat er broertjes en/of zusjes meekomen. Wilt u a.u.b. geen foto’s maken tijdens de declamatie, de vertelling of het zingen? De kinderen van groep 1 en 2 krijgen deze avond hun boekje.

Kerstviering in de Engelenburgh
De kinderen van de groepen 2 gaan op 17 december een bezoekje brengen aan het woonzorgcentrum De Engelenburgh. Zij zullen daar het programma volgen zoals dat gebruikt wordt tijdens de kerstavonden op school. Er gaan geen ouders mee met dit bezoek.

Groepen 3 en 4
Kerstviering vrijdag 20 december
De kinderen van de groepen 3 en 4 vieren het kerstfeest op in de grote zaal van de Adventkerk.
Wilt u de kinderen om 8.25 uur bij de Adventkerk brengen? De kinderen blijven buiten wachten totdat de deur door de jufs wordt opengedaan. Na de kerstviering lopen de kinderen weer naar school. De kinderen van groep 3 ontvangen het door hen gekozen boekje.

Groepen 5 en 6
Kerstviering vrijdag 20 december
De kinderen lopen met de leerkracht naar de Adventkerk. We starten vanaf 10.00 uur met de kinderen in de zaal van de kerk. We zijn ongeveer 11.45 uur klaar en de kinderen lopen met hun leerkracht terug naar school. Hier vandaan kunnen de kinderen op de fiets naar huis of opgehaald worden. De kinderen zijn ‘s middags vrij.

Groepen 7 en 8
Kerstviering vrijdag 20 december
De viering is van 11.45 uur tot 13.15 uur. We gaan op de fiets naar de Adventkerk. Na de kerstviering mogen de kinderen naar huis.

Ouderavond: ‘Heb je even tijd?’

Ouderavond 16 januari 2020
 ‘Heb je even tijd’

Op 16 januari hopen we een belangrijke ouderavond te organiseren. Met betrekking tot het onderwerp: ‘Heb je even tijd’?
 De heer J.H. van Doleweerd (oud-zendingsmedewerker en godsdienstdocent aan Driestar–Educatief) zal opnieuw deze ouderavond aanwezig zijn en dit onderwerp inleiden.
De avond begint om 19.45.

Herdenking Wakeman en Het kruis op de berg

De leerlingen van groep 7 hebben begin oktober de piloot H.F. Wakeman herdacht. We hebben als Calvijnschool het graf van deze Canadese piloot geadopteerd. Ieder jaar komen de leerlingen van groep 7 bij het graf, samen met de veteranen, de burgemeester, afgevaardigden van de Cana- dese ambassade en belangstellenden. Omdat het dit jaar 75 jaar geleden was, waren ook familieleden van Wakeman aanwezig. Een veteraan heeft verteld wat er op 5 oktober 1944 is gebeurd. Het vliegtuig van Wakeman is toen neergestort bij Veenendaal—De Klomp. Vervolgens hebben familieleden van Wakeman gesproken. De burgemeester, dhr. Kats, was aanwezig en heeft verteld hoe belangrijk het is om bij de vrijheid stil te staan. Op de maandag erna is, in aanwezigheid van de leerlingen van groep 7, een monument onthuld bij De Klomp.

Woensdag 20 november waren de leerlingen van groep 8b bij de herdenking van Marietje Van Ravenswaaij en zes verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Het was 75 jaar geleden dat bij ‘Het kruis op de berg’ zes verzetstrijders als represaillemaatregel werden doodgeschoten.

Op diezelfde dag werd Marietje van Ravenswaaij, een leerling van onze Kokse school, begraven. Zij was bij vergissing neergeschoten door een Duitse soldaat. Samen met nabestaanden, belangstellenden en leerlingen van het Ichthus College en de Eben–Haëzerschool uit Rhenen, hebben we deze slachtoffers herdacht.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn omvangrijke problemen in onze samenleving. Het is de meeste voorkomende vorm van geweld! De gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van de slachtoffers, vaak ook kinderen, zijn vaak ernstig en langdurig. Er is veel aan gelegen om huiselijk geweld in de samenleving zoveel mogelijk te voorkomen, te stoppen en de schade te beperken.

Voorleesmorgens

Onze school biedt voorleesmorgens aan om een goede aansluiting op de kleuterklas te stimuleren. Naast het voorlezen wordt er gebeden en gezongen en kunnen de kinderen een werkje maken of in de hoeken spelen. Ook spelen we buiten. Uw kind is van harte welkom! Deze morgens vinden op donderdag plaats, één keer in de twee weken.
Er is ruimte voor twee groepen: 8.30 uur tot 10.00 uur en 10.30 uur tot 12.00 uur.
De ouder wordt gevraagd aanwezig te zijn. Meer info? Mail dan naar juf Valkenburg: jvalkenburg@calvijnschoolveenendaal.nl.

Inschrijfavonden

Op D.V. dinsdag 21 januari en donderdag 23 januari 2020 houden wij onze jaarlijkse in- schrijfavonden. Van 18.30 uur tot 20.30 uur kunt u uw kind opgeven voor het komende schooljaar. Het betreft de kinderen die tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021 4 jaar hopen te worden. De kinderen mogen deze avond meekomen om alvast een kijkje te nemen in een kleuterklas. Er zijn in deze klas enkele leerkrachten aanwezig.
De inschrijving vindt plaats in ons gebouw aan de Geerseweg 2 te Veenendaal. Om de leerlingen te kunnen inschrijven vragen wij u het bsn-nummer van uw kind en de eventuele gegevens (polisnummer van het gezin, het kind en maatschappij) van uw zorgverzekeraar mee te nemen. Ook is het fijn als u de gegevens van uw huisarts meeneemt.

Wanneer u verhinderd bent en u wilt toch uw kind inschrijven, kunt u contact opne- men met de managementassistente van onze school (tel. 0318-553733). Dit kunt u ook doen als u voorafgaand aan de inschrijf- avond informatie wilt over de school.