Kerstvieringen

Groepen 1 en 2
Op dinsdagavond 17 december hebben de groepen 1 ‘s avonds kerstviering op school.
Om deze reden zijn de kinderen ‘s mid- dags vrij. De kleuters van groep 1 worden samen met hun ouder(s)/ verzorger(s) om 19.00 uur verwacht.
Op donderdagavond 19 december houden de groepen 2 hun kerstviering. De kleuters van groep 2 worden ‘s avonds om 19.00 uur met hun ouder(s)/verzorger(s) verwacht. De kinderen in groep 2 hebben deze middag vrij.

In verband met de ruimte kunnen er maximaal twee volwassenen per kind meekomen. Het is niet de bedoeling dat er broertjes en/of zusjes meekomen. Wilt u a.u.b. geen foto’s maken tijdens de declamatie, de vertelling of het zingen? De kinderen van groep 1 en 2 krijgen deze avond hun boekje.

Kerstviering in de Engelenburgh
De kinderen van de groepen 2 gaan op 17 december een bezoekje brengen aan het woonzorgcentrum De Engelenburgh. Zij zullen daar het programma volgen zoals dat gebruikt wordt tijdens de kerstavonden op school. Er gaan geen ouders mee met dit bezoek.

Groepen 3 en 4
Kerstviering vrijdag 20 december
De kinderen van de groepen 3 en 4 vieren het kerstfeest op in de grote zaal van de Adventkerk.
Wilt u de kinderen om 8.25 uur bij de Adventkerk brengen? De kinderen blijven buiten wachten totdat de deur door de jufs wordt opengedaan. Na de kerstviering lopen de kinderen weer naar school. De kinderen van groep 3 ontvangen het door hen gekozen boekje.

Groepen 5 en 6
Kerstviering vrijdag 20 december
De kinderen lopen met de leerkracht naar de Adventkerk. We starten vanaf 10.00 uur met de kinderen in de zaal van de kerk. We zijn ongeveer 11.45 uur klaar en de kinderen lopen met hun leerkracht terug naar school. Hier vandaan kunnen de kinderen op de fiets naar huis of opgehaald worden. De kinderen zijn ‘s middags vrij.

Groepen 7 en 8
Kerstviering vrijdag 20 december
De viering is van 11.45 uur tot 13.15 uur. We gaan op de fiets naar de Adventkerk. Na de kerstviering mogen de kinderen naar huis.